Congres 111 - online

Kandidaten

Armand van de Laar


(penningmeester landelijk bestuur, portefeuille partijfinanciën)
  • Geboortedatum: 21 december 1979
  • Woonplaats: Den Haag

Beroep

Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Vertrouwenspersoon D66 Zuid-Holland


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Voorzitter D66 Zuid-Holland (okt 2013 - jan 2018)

Secretaris Politiek D66 Zuid-Holland (mei 2012 - okt 2013)

Voorzitter Gedeputeerde Adviescommissie D66 Noord-Holland, PS2019

Wethoudersadviescommissie (WAC) D66 Rotterdam, GR2018

Lijstadviescommissie (LAC) D66 Den Haag, GR2018

LAC & WAC D66 Delft, GR2018 WAC D66 Alphen aan den Rijn, 2016

Verschillende werkgroepjes en evaluatiecommissies.


Andere maatschappelijke functies

Nevenactiviteiten uit hoofde van wethouderschap via www.rijswijk.nl


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. De impact van COVID-19 gaat lang voelbaar blijven. De politiek moet antwoord geven. Zowel hard economisch als zacht: hoop en troost. Dat geldt nu en al helemaal bij de komende verkiezingen. Volgend jaar de Tweede Kamer en in 2022 zijn de lokale afdelingen weer aan zet. Visie wordt gevraagd op het heden en de toekomst, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We zullen integer en duidelijk ons geluid moeten laten horen. Met ledenactiviteiten, inhoudelijke campagnes, debatten en andere fysieke en online activiteiten. Financiën maken dat mede mogelijk. De penningmeester heeft hierin een ondersteunende rol. Financiën moeten ervoor zorgen dat we onze ambities kunnen realiseren en daar horen gezonde financiën bij: de continuïteit moet op lange termijn geborgd zijn en de administratie consciëntieus op orde. Dat is nu goed georganiseerd op het landelijk bureau en door de vorige penningmeesters. Dat wil ik graag zo houden. Vanuit die ondersteunende rol wil ik mijn bijdrage leven, aan een bloeiende vereniging en aan het laten horen van uw geluid. Daarvoor vraag ik u mij te steunen met uw stem, waarvoor zeer veel dank.

 

Advies Landelijke Talentencommissie (LTC) 

Voldoet aan het profiel

Het profiel vind je hier.