Congres 111 - online

Kandidaten

Hans Staaijen


(lid financiële commissie)
  • Geboortedatum: 01 maart 1964
  • Woonplaats: Rotterdam

Beroep 

Financiële risicorapportages in de financiële sector


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Geen


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014 – 2017 Kascommissie D66 Rotterdam


Andere maatschappelijke functies 

Geen 


Ben je momenteel id van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee 


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Ik ben al geruime tijd lid van D66. Het is prettig samen te werken met mensen die een vooruitstrevende visie hebben en die zich enthousiast hiervoor inzetten. Het is goed om niet alleen voor korte termijn resultaten te gaan maar ook een langere termijnvisie hebben. Met genoegen stel ik me kandidaat voor de Financiële Commissie. Dit sluit uitstekend aan bij mijn economische opleiding en jarenlange ervaring in financiële rapportages bij financiële instellingen. Nuttige ervaringen zijn ook het semipermanent lidmaatschap van de kascommissie van mijn VVE en mijn ervaring als kascommissielid van de afdeling D66-Rotterdam. De partijfinanciën zijn niet de meest zichtbare onderdeel van D66. Het is echter wel belangrijk een gezond financieel beleid te hebben. Zowel landelijk als regionaal moeten we financieel steeds in staat zijn onze visie te verkondigen. Hiervoor wil ik met een professionele en kritische blik inzetten in de Financiële Commissie.