Congres 111 - online

Kandidaten

Lisanne Schoof


(lid financiële commissie)
  • Geboortedatum: 09 mei 1990
  • Woonplaats: Leiden

Beroep 

Consultant


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Penningmeester D66 Leiden


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Geen

 

Andere maatschappelijke functies

Geen


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Als penningmeester van D66 Leiden heb ik deelgenomen aan de klankbord partijfinanciën, omdat ik vind dat de D66 financiën op orde moeten zijn en blijven, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Vanuit mijn expertise, blik vooruit en positief kritische houding zou ik graag hieraan een bijdrage leveren en deel willen uitmaken van de financiële commissie.