Congres 111 - online

Kandidaten

Mario van den Eijnde


(lid geschillencollege)
  • Geboortedatum: 28 juni 1957
  • Woonplaats: Helmond

Beroep 

Directeur Kyoo Studio (Bedrijfsautomatisering + Kwaliteitsmanagement)


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Lid Thema afdelingen Democratie & Rechtstaat en Onderwijs & Wetenschap

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Geen


Andere maatschappelijke functies

Geen


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Ja


Zo ja, voor welke partij(en)? 

StemNL: Partijleider / voorzitter StemNL is gedurende 2014 - 2017 actief geweest als politieke partij en daarna als stichting met een doel.

 

Motivatie van maximaal 300 woorden 

Wil me graag meer actief inzetten voor D66. De Geschillencollege is een onderdeel dat mij interesseert en waar ik direct van waarde kan zijn.

Mailadres: mario@delafini.com

Profiel linkedIn: https://www.linkedin.com/in/mario-van-den-eijnde-abb3a124/

Campagne film: https://kyooimagespublic.s3.eu-central-1.amazonaws.com/D66campagnefilmpjeMariovandenEijnde.mp4

Campagne website: www.d66appel.nl