Congres 111 - online

Kandidaten

Niek Houterman


(lid financiële commissie)
  • Geboortedatum: 16 februari 1991
  • Woonplaats: Amsterdam

Beroep

Adviseur fusies en overnames bij ABN AMRO


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Geen

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Stagiair Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie 2013


Andere maatschappelijke functies

Voormalig voorzitter raad van toezicht Stichting Europees Jeugdparlement Nederland


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Persoonlijke achtergrond 

• Sinds 2009 lid van D66, sinds 2007 van de JD 

• Studieachtergrond economie en econometrie 

• 4 jaar toezichthouder bij De Nederlandsche Bank geweest 


Motivatie 

1) Ik vind dit een uitgesproken kans om vanuit mijn achtergrond praktisch bij te dragen aan het financieel beleid en het goed functioneren van onze partij. 

2) Een actueel voorbeeld is de motie FM110.01 “Vaststellen totaal plan partijfinanciën” die naar mijn genoegen tijdens ons vorige congres in Breda werd aangenomen. Ik vind de toekomst en solidariteit van onze partijfinanciën dermate belangrijk dat een hervormingsvoorstel allesomvattend moet zijn zodat het Congres hier weloverwogen over kan besluiten. 


Visie op partijfinanciën 

1) Ik heb momenteel geen financiële verantwoordelijkheid in de partij (bijvoorbeeld als penningmeester) en ben er van overtuigd dat ik daarom op een onafhankelijke wijze het Congres kan adviseren. 

2) De financiën van een politieke partij zijn weerbarstig. Inkomsten schommelen sterk en tegelijkertijd hebben we allemaal de wens veel uit te geven aan campagnes. Daarom ondersteun ik de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie effectief gebruik partijfinanciën. Ik vind het wenselijk om de inkomsten van afdelingen zo veel mogelijk te stabiliseren. Dit kan door afdrachten gedeeltelijk landelijk te laten vallen en de bijdrage die regio’s en afdelingen kunnen ontvangen te verhogen. 

3) Tegelijkertijd dient de financiële structuur van onze partij zo te worden ingericht dat er voldoende weerstandsreserve is op landelijk niveau. Ik had in een normale situatie jullie graag toegesproken. Hopelijk is de bovenstaande korte toelichting genoeg voor jullie steun! Bedankt voor jullie e-vote en hopelijk tot bij de borrel van het volgende (live) congres. 


Met vriendelijke groet, 

Niek Houterman