Congres 111 - online

Kandidaten

Pelle Meurink


(lid financiële commissie)
  • Geboortedatum: 14 maart 1995
  • Woonplaats: Rotterdam

Beroep 

Business Controller


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Masterclasscommissie D66 Rotterdam


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

 Geen


Andere maatschappelijke functies

Kascommissie JD Rotterdam 

Bestuur Toonkunstkoor Rotterdam

 

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Weten dat de financiën van de verenging op orde zijn geeft voor veel leden rust. Het geeft namelijk het vertrouwen dat het bestuur de activiteiten kan ondernemen die hij wil ondernemen en dat de juist afwegingen genomen kunnen worden door de penningmeester om de koers van de partij te steunen. Hieraan wil ik mijn steentje bijdragen, want door middel van de kennis die ik de afgelopen paar jaar heb opgedaan als business controller bij de overheid heb ik goed leren doorgronden welke risico’s verbonden zijn aan financiële keuzes. Ook heb ik geleerd om hierover goed advies te geven waarmee vooruitgang gemaakt kan worden. Door mijn jonge blik wil ik graag ervoor zorgen dat er scherp advies gegeven wordt aan de verenging over de financiële koers. Rust en zekerheid in de financiën stellen de vereniging in staat om meer focus te kunnen leggen op belangrijke zaken zoals campagnes, beleid en ledenwerving. Dit is mogelijk dankzij solide financieel beleid, ik ben enthousiast om hieraan te kunnen bijdragen met ervaringen die ik in diverse penningmeesterschappen en kascommissies heb opgedaan. Deze kennis en kunde zou ik nu graag inzetten voor D66. Dat wil ik graag doen als lid van de financiële commissie van D66. Met een frisse blik in een van de meest belangrijke commissies van de vereniging, wil ik bijdragen aan het mogelijk blijven maken van haar belangrijkste activiteiten. Ik hoop dat u mij daarin wil vertrouwen. Kies voor een jonge kundige visie voor de vereniging.