Congres 111 - online

Kandidaten

Richard Krabbendam


(algemeen bestuurslid landelijk bestuur, portefeuille vereniging & opleiding)
  • Geboortedatum: 07 oktober 1965
  • Woonplaats: Rotterdam

Beroep 

Ondernemer


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Bestuurslid Diversiteitsnetwerk 

Adviseur/coach politiek vertegenwoordigers


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Politiek assistent D66 Feijenoord/Rotterdam 

Initiatiefnemer Div66 Rotterdam 

(mede)oprichter Diversiteitsnetwerk 

Campagneleider D66 Rotterdam (2x tussen 2010 - 2018) 

Campagnecoördinator verschillende kandidaten EK, TK, EP, PS en lokaal


Andere maatschappelijke functies

Bestuurslid Stichting Uit op Zuid (penningmeester)

Bestuurslid Social Impact Kennis Centrum i.o. (S.I.K.C.)


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

“Nee, is geen optie…” 

 

Afgelopen jaren heb ik veel vrouwen, mensen met een bi-culturele achtergrond en twintigers aangemoedigd een stapje naar voren te doen. Met succes. Nu is het tijd om zelf mijn vinger op te steken en de uitspraak van Ingrid van Engelshoven te omarmen. Het is tijd om uit de schaduw van anderen te stappen en de schijnwerpers op de vereniging te richten. 

 

Binnen de partij zijn de laatste tijd grote stappen gezet op het gebied van opleiding, talentontwikkeling en scouting. Het is zaak deze ontwikkelingen nu naar de regio’s en kleinere gemeentes te brengen. Zo wil ik de D66 Academie uitbouwen, netwerken zoals het Els Borst- en Diversiteitsnetwerk verder in de vereniging brengen, de verhouding vrouwelijke/mannelijke leden richting 50/50 stuwen, samenwerken en sparren met de Jonge Democraten en ervoor zorgen dat de kandidatenlijsten echt kleur en diversiteit krijgen.

   

Lukt dat, dan slaan we een mooie brug naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarin is een sterke vereniging cruciaal. Een vereniging waar elke activiteit Inspirerend. Interactief en Inclusief is. Waar we als onderwijspartij Een-leven-lang-leren voor ieder lid concretiseren en waar we structuren creëren die veiligheid voor iedereen garanderen. Waar mensen met een (fysieke) beperking erop kunnen rekenen dat ze altijd gewoon kunnen meedoen. Waar de verschillende sociale achtergronden en opleidingsniveaus als waardevolle bouwstenen worden gezien. En waar barrières worden weggenomen zodat er gelijke kansen zijn voor iedereen... 

 

Ervaring binnen de partij heb ik ruimschoots. Met campagnes voor Europese, landelijke, regionale en lokale kandidaten op mijn trackrecord, ken ik alle lagen van de partij. Mijn kracht om overal relaties te bouwen en zaken voor elkaar te boksen, maken mij een toegankelijke en oplossingsgerichte bestuurder. Mijn ervaring als bestuurder/ondernemer en campagneleider, garanderen dat mensen het middelpunt zijn en zaken voortvarend worden aangepakt. Daarom steek ik mijn vinger op, “Nee, geen optie...”


Advies Landelijke Talentencommissie (LTC) 

Voldoet aan het profiel

Het profiel vind je hier