Congres 111 - online

Kandidaten

Rob Meyer


(penningmeester landelijk bestuur, portefeuille partijfinanciën)
  • Geboortedatum: 02 juni 1956
  • Woonplaats: Bosch en Duin

Beroep 

Ondernemer 


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

Geen


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Lid Landelijke Talenten Commissie D66

Voorzitter D66 Afdeling Zeist

Regiovoorzitter D66 Midden Nederland


Andere maatschappelijke functies

Geen


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee


Motivatie van maximaal 300 woorden 

D66 is een ambitieuze partij. De uitdaging om onze ambities financieel mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor stabiliteit voor de langere termijn, daagt mij uit. Dat betekent voor een penningmeester sturen met geld met twee ogen op de langere termijn. Het politieke succes van D66 is veelal maatgevend voor de inkomsten van onze partij, immers de meest relevante inkomsten bestaan uit ledencontributie en subsidie naar schaalgrootte van onze partij qua leden én zetels in de Tweede Kamer. Ik ben zeer hecht verbonden met onze partij, als voormalig regiovoorzitter D66 Midden Nederland heb ik onze leden leren kennen vanaf de basis tot in de vele fracties die onze partij lokaal, landelijk en internationaal vertegenwoordigen. Met veel plezier heb ik de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling binnen D66 gedurende zes jaar met een geweldig team mogen delen. Het D66 gedachtegoed is leidend voor mij geweest. Ik beschik over een degelijke en langjarige bestuurservaring buiten en binnen onze partij. Ik stuur op strategie in hoofdlijnen. Mijn financieel inzicht heb ik verworven binnen gerenommeerde succesvolle internationale ondernemingen, werkzaam op het gebied van innovatieve technologie en daarnaast meer specifiek voor D66 als bestuurder op lokaal en provinciaal niveau. Ik ken de belangen en verschillen tussen lokale en landelijke begroting van binnen uit. Ik zie er met met veel plezier naar uit om mijn inhoudelijke expertise op financieel gebied in te zetten voor een versterkt D66 in de toekomst.


Advies Landelijke Talentencommissie (LTC) 

Voldoet aan het profiel

Het profiel vind je hier.