Congres 111 - online

Kandidaten

Roel Masselink


(algemeen bestuurslid landelijk bestuur, portefeuille vereniging & opleiding)
  • Geboortedatum: 16 maart 1968
  • Woonplaats: Utrecht

Beroep 

Verenigingsmanager bij Facility Management Nederland


Huidige functie(s) binnen of namens D66 

2015-heden: afdelingsvoorzitter D66 Utrecht 

2015-heden: bestuurslid Stichting Bestuursassistentie D66 Utrecht 

2012-heden: ambassadeur Pride66 (vh Gay66) 

2018-heden: voorzitter en initiatiefnemer gezamenlijke boot Utrechtse politieke partijen bij Utrecht Canal Pride


Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2019: voorzitter (tussentijdse) Wethouders Adviescommissie Utrecht 

2017: voorzitter Lijstadviescommissie Utrecht

2014-2015: lid Regionale Verkiezingscommissie Utrecht, D66 (provincie) Utrecht 

2014-2015: vicevoorzitter en afdelingsbestuurslid Talentontwikkeling & Opleiding D66 Utrecht 

2013-2017: trainer (m.n. voor canvascampagne-acties) 

2013-2014: lid campagneteam D66 Utrecht 

2013-2014: lid Afdelingsverkiezingscommissie D66 Utrecht


Andere maatschappelijke functies

Geen 


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 

Geen 


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Geen


Motivatie van maximaal 300 woorden 

Samen maken wij een sterke vereniging. Een sterke partij. Waarin sterke afdelingen en regio’s de ruggengraat vormen voor een sterke landelijke organisatie. Waarin jouw talent zijn weg kan vinden en waarin jouw enthousiasme en talent aan de basis staan van ons succes van vandaag en morgen. Investeren in onze basis is daarom belangrijk. In onze leden. In onze afdelingen. In onze regio’s. In onze talenten. Zo creëren we samen de beste uitgangspunten voor een goed resultaat bij de verkiezingen van 2021 en 2022. Daaraan wil ik als bestuurslid Vereniging & Opleiding graag een actieve bijdrage leveren. Zichtbaar en betrokken. Als afdelingsvoorzitter in Utrecht en met professionele expertise als verenigingsmanager heb ik de ideale ervaring voor deze functie. Samen met afdelingen en regio’s zal ik me inzetten voor een verenigingsstructuur en -cultuur die eraan bijdraagt dat het geluid van D66 op alle niveaus krachtig blijft klinken. Samen met jou maak ik me sterk voor een vereniging, waarin iedereen die wil bijdragen een eerlijke kans en de juiste voorbereiding krijgt dat te doen. Culturele of persoonlijke achtergronden en omstandigheden, regels of een partijcultuur mogen geen onnodige drempels opwerpen voor toegang tot informatie, opleidingen of netwerken. Waar drempels worden ervaren, halen we die weg. Ik ga dat doen op dezelfde wijze zoals ik dat nu in Utrecht doe. Door aanspreekbaar en benaderbaar te zijn, te luisteren en te helpen, in relaties te investeren, mensen en netwerken bij elkaar te brengen, alle ruimte te creëren voor diversiteit en door te zorgen voor duidelijke en transparante procedures. Voor een sterke vereniging van talenten. Voor een sterke partij. Doe je met mij mee?


Advies Landelijke Talentencommissie (LTC): 

Voldoet aan het profiel

Het profiel vind je hier