Congres 111 - online

Kandidaten

Rudolph Vermeer


(lid financiële commissie)
  • Geboortedatum: 25 juli 1955
  • Woonplaats: Utrecht

Beroep 

Consultant innovatie 


Huidige functie (s) binnen of namens D66 

Voorzitter werkgroep economie stad utrecht Penningmeester d66 midden nederland


Vroegere functie (s) binnen of namens D66 

bestuurder d66 Baarn wethouder gemeente Baarn, RO, Finance, Ec en IT


Andere maatschappelijke functies 

Geen 


Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?

Nee


Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 

Nee 


Motivatie van maximaal 300 woorden

Zoals het nu uitziet krijgt D66 minder leden, dit heeft consequenties voor de partij financiën. de schaarse middelen zullen efficiënt moeten worden ingezet om de continuïteit van D66 te waarborgen.