Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

APM 110.02

Dwangarbeid NordStream2 Gaspijpleiding

Indiener
AAV Thema-afdeling Internationale Samenwerking
Woordvoerder
Richard Hoogland
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:


  • het Russische mensenrechtencollectief “Gulagu.net” tijdens een conferentie in Straatsburg op 22 oktober j.l. over de NordStream2 gaspijpleiding heeft bericht over gedwongen tewerkstelling van duizenden gevangenen voor de aanleg hiervan;

  • er meer dan 2500 gevangenen betrokken zouden zijn bij de bouw van het compressorstation Bolsjoe Koezjomkino in de regio St Petersburg;

  • er meer dan 3000 gevangenen aan het werk zouden zijn bij onderaannemers van onder meer de pijpleidingen;


overwegende dat:

  • er onder gevaarlijke omstandigheden wordt gewerkt zonder veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en waarbij veel gewonden worden gerapporteerd;

  • in Nederland gevestigde bedrijven betrokken zijn bij zowel de financiering als constructie van de pijpleidingen;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:


  • de regering te verzoeken een onderzoek in te stellen naar betrokkenheid van in Nederland gevestigde bedrijven bij de inzet van gevangenen middels dwangarbeid bij de aanleg van onderdelen van Nordstream2 of leveranties van onderdelen daarvoor;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Wij kunnen deze motie steunen.