Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.02

Een motie is geen petitie

Indiener
Ruben Kuijper e.a.
Woordvoerder
Ruben Kuijper
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • er voor een Organisatorische Motie of een Politieke Motie 25 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden nodig zijn;

  • niet iedereen een groot netwerk binnen de partij heeft;


overwegende dat:

  • dit hoge aantal benodigde ondersteuningsverklaringen een onnodige drempel is voor het indienen van een voorstel;

roept het Landelijk Bestuur en de Besluitvormingscommissie op:

  • het Huishoudelijk Reglement te wijzigen zodat voor geen enkel type voorstel meer dan 10 ondersteuningsverklaringen benodigd zijn;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het Landelijk Bestuur ondersteunt de huidige eis voor het aantal ondersteuningsverklaringen bij het indienen van een motie. 25 handtekeningen is een heel redelijk aantal. 

Het aantal moties dat ook deze keer weer is ingediend, wijst er ook zeker niet op dat de drempel momenteel te hoog is. Bovendien is het altijd mogelijk om een motie vanuit de lokale afdeling in te dienen, wanneer het vanuit eigen beweging niet lukt om de 25 handtekeningen te krijgen.