Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

APM 110.01

Gevangenisstraffen Catalaanse politici en NGO-leiders

Indiener
Laura Prat Bertrams e.a.
Woordvoerder
Laura Prat Bertrams
Stemadvies
Neutraal
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

 • het Spaanse Hooggerechtshof op 14 oktober 2019 vreedzame Catalaanse politici en NGO-leiders wegens 'opruiing' heeft veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 9 en 13 jaar;

 • deze NGO-leiders en politici ten tijde van hun veroordeling ruim 1,5 jaar in voorarrest zaten;


overwegende dat:

 • er ernstige twijfels zijn over de onpartijdigheid en de rechtsgang in het proces tegen de Catalaanse leiders, zoals is vastgesteld door het NJCM en InterTrial Watch;

 • de veroordeling van de Catalaanse leiders een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting en van vereniging zoals de Internationale Commissie voor Juristen heeft verklaard;

 • het optreden van de Spaanse staat op gespannen voet staat met de beginselen van het Verdrag van Lissabon: rechtsstaat, democratie en mensenrechten, zoals onafhankelijk mensenrechtenrapporteur, DeZayas, heeft vastgesteld;

 • de VN-Commissie voor Arbitraire Detentie heeft opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van de Catalaanse gevangenen en tot compensatie voor de periode van gevangenschap;

 • de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd aan het Turkse parlement met het verzoek zich in te zetten voor de vrijlating van Turkse parlementariĆ«rs, die in de cel waren opgesloten;

 • een politiek geschil niet in de rechtbank moet worden beslist, maar via een politieke dialoog;

 • een politieke dialoog ernstig wordt gefrustreerd zolang de Catalaanse leiders gevangen zitten;

 • de Europese Unie een waardengemeenschap is en dat lidstaten als Hongarije en Polen ter verantwoording worden geroepen voor inbreuken op de rechtsstaat;

 • het gevangen zetten van vreedzame politici en NGO-leiders een onaanvaardbare uitholling van de rechtsstaat betekent;


roept Europese- en de Tweede Kamerfractie op:


 • zich maximaal in te spannen voor een dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regering, waarbij een vroegtijdige vrijlating of gratiĆ«ring van de Catalaanse leiders betrokken zouden kunnen worden;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

D66 is zeer bezorgd over de situatie. De-escalatie heeft de hoogste prioriteit. Alle partijen moeten verantwoordelijkheid nemen om verdere escalatie te voorkomen. D66 veroordeelt elk gebruik van geweld in dit conflict. Alle partijen moeten zich bereid verklaren tot een dialoog, zonder voorwaarden vooraf. We delen de zorgen over de proportionaliteit van het lange voorarrest en de lange gevangenisstraffen die zijn opgelegd aan de leiders van de separatistische beweging. Politiek ingrijpen in een gerechtelijk proces is echter niet aanvaardbaar. D66 zal alle initiatieven steunen die leiden tot de-escalatie en dialoog. D66 onderstreept het recht van alle Catalanen om gehoord en vertegenwoordigd te worden. Op 10 november vinden de Spaanse verkiezingen plaats. Wij doen een dringend beroep op de komende Spaanse regering om alles in het werk te stellen via dialoog tot een politieke oplossing te komen.