Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AM 110.02

Lokaal en regionaal zittingstermijn bepalen

Indiener
Natalie Jonkers e.a.
Woordvoerder
Natalie Jonkers
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Verworpen

Amendement op voorstel 11 'zittingstermijnen politiek vertegenwoordigers'

Huidige tekst

1. Leden die namens D66 twaalf aaneengesloten jaren of langer zitting hebben gehad in het politiek orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is, kunnen zich niet opnieuw kandideren voor het betreffende orgaan.

Voorgestelde tekst

Toevoegen na 'het betreffende orgaan':

Afdelingen en regio's kunnen een kortere zittingstermijn hanteren indien de betreffende ledenvergadering daartoe heeft besloten.

__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het Landelijk Bestuur kan zich vinden in deze toevoeging.