Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.01

Reageertermijn Tweede Kamerfractie

Indiener
Frank van Niejenhuis e.a.
Woordvoerder
Frank van Niejenhuis
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • het afdelingsbestuur Noord-Groningen, 5 juli 2019, een brief per mail heeft verstuurd naar de Tweede Kamerfractie waarin gevraagd wordt om uitleg te geven over het stemgedrag, aangaande onder andere de anticonceptie en Schiphol, van de fractie in de Tweede Kamer;

  • deze brief tot op heden nog niet is beantwoord;


overwegende dat:

  • Een redelijke termijn om brieven te beantwoorden in dit geval hoogstens een paar weken bedraagt;

  • het beantwoorden van brieven van regio- en afdelingsbesturen door de Tweede Kamerfractie zeer belangrijk is voor de interne partijdemocratie zeker wanneer dit verantwoording van stemgedrag betreft;

  • de regio- en afdelingsbesturen de spil zijn van het contact tussen de partij en de individuele leden. Een heldere communicatie met deze besturen ervoor zorgt dat onduidelijkheden bij leden worden weggenomen en zowel de leden als de verschillende besturen zich beter kunnen verantwoorden naar hun omgeving;

verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  •  een termijn van maximaal drie weken te hanteren om een inhoudelijke reactie te geven op brieven van afdelings- en regiobesturen binnen de partij;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

De Tweede Kamerfractie probeert altijd tijdig te reageren, ook met andere vormen van communicatie, zoals Whatsapp en Facebook. Binnenkort gaat de fractie ook gebruik maken van nieuwe software, waarmee de fractie voor afdelings- en regiobesturen beter te bereiken zal zijn. Wij kunnen deze motie daarom steunen.