Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

APM 110.03

Terughalen IS-kinderen

Indiener
Roos Beek e.a.
Woordvoerder
Roos Beek
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:


  • Nederlandse moeders en kinderen vastzitten in vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië;

  • Op 17 oktober een groep Nederlandse vrouwen een kort geding tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen om met hun kinderen opgehaald te worden uit deze kampen;

  • in deze vluchtelingenkampen gebrek is aan elementaire levensbehoeften zoals voedsel;

  • de winter op komst is en kinderen en baby's zullen sterven door onderkoeling;

  • het noorden van Syrië opnieuw onveilig gebied is geworden door de inval van Turkije, het terugtrekken van Amerikaanse troepen en het optrekken van troepen van Assad;

  • de Nederlandse staat op dit moment geen grip heeft op de Nederlandse moeders en kinderen en daardoor niet effectief in staat is om bij hen radicalisering te voorkomen en er zo nodig voor te zorgen dat zij deradicaliseren;


overwegende dat:


  • het afreizen naar door IS bezet gebied geen kind is aan te rekenen;

  • het goed mogelijk is dat juist door moeders en kinderen daar te laten ze een grotere bedreiging vormen voor de nationale veiligheid dan wanneer ze hier respectievelijk worden berecht en opgevangen;


roept de Tweede Kamerfractie op:


  • de minister van Justitie en Veiligheid op te roepen zo snel mogelijk Nederlandse moeders en kinderen die vastzitten in vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië terug te halen naar Nederlands grondgebied teneinde volwassenen te berechten en kinderen op te vangen;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Deze motie ondersteunt de inzet van de Tweede Kamerfractie. Wel stellen wij hier als voorwaarde dat we dit alleen kunnen doen als de situatie veilig genoeg is, omdat wij geen Nederlandse militairen in gevaar willen brengen voor het terughalen.