Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.04

Verkiezingsprogramma 2.0

Indiener
AAV De Baronie
Woordvoerder
Patrick Smans
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • we een enorm verkiezingsprogramma hebben van honderden pagina’s;

  • dit vol staat met achtergronden, beschouwingen, verklaringen en voorbeelden, maar minder met concrete meetbare doelen;

  • het verkiezingsprogramma voor 4 jaar een statisch document is, terwijl de samenleving wel door verandert;


overwegende dat:

  • je nooit alles kunt uitschrijven;

  • honderden pagina’s verkiezingsprogramma niet bepaald helpen bij het dichten van de kloof tussen burger en politiek;

  • de nuance niet komt vanuit meer tekst;

  • het verkiezingsprogramma in 4 jaar vaak deels achterhaald raakt;

  • less is more.


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • om het volgende verkiezingsprogramma kort, simpel en begrijpelijk te maken;

  • om daarbij vanuit ons gedachtegoed en op hoofdlijnen per thema duidelijk te maken welke koers men kan verwachten.


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

- Het Landelijk Bestuur heeft het volste vertrouwen in de Permanente programmacommissie voor de totstandkoming van een goed programma. Dat het daarbij prettig is om overzichtelijk te maken wat de koers van de partij is, lijkt ons voor zich spreken.

- Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021 was inderdaad omvangrijk, maar bevatte wel zeer concrete en meetbare maatregelen. Het nut daarvan heeft zich o.a. uitbetaald bij de formatie van dit kabinet: het onderhandelingsteam kon heel duidelijk neerleggen wat onze wensen waren. Daardoor is zeer groot deel van ons verkiezingsprogramma ook opgenomen in het regeerakkoord. Daarnaast heeft het programma ook een functie voor stemwijzers en belangenorganisaties.

- Omdat het inderdaad soms wat technisch is uitgewerkt, is er in 2017 voor gekozen om ook een samenvatting van het programma te maken op B1 en 1F taalniveau. Ook de uitingen die we in de campagne gebruiken, zijn korter en (meestal) eenvoudiger.

- Kortom, natuurlijk is het wel fijn om een kort document te hebben met de belangrijkste voorstellen en het verhaal van D66. Maar evengoed is het belangrijk de maatregelen uit te werken om die voorstellen kracht bij te zetten.